ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่11 หมู่ที่ 10 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ขนิษฐา ทองมี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 113,500.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน