ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ   

   ปี พ.ศ. 2539 ได้มีการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539
   องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ห่างจากอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันออก ไปทางถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) และถนนอาสาพัฒนาสะแกราบ ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี 50 กิโลเมตร

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page