ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

----------------------------------------------------------

 

                ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ    

 

  ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------------------------------------------

 

                ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ