ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

กดแบบประเมินได้ที่นี่  >>https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=336408&tokenValue=9db94230-dd85-4724-8e03-72e848936f52&departmentId=5712 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน