ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

             ดาวน์โหลดเอกสาร >>http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2022/1/2329_6223.pdf 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน