ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

        >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน

       >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

 เกี่ยวกับหน่วยงาน